Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z z dnia 30 sierpnia 2011 r. nr 255 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za pierwsze półrocze 2011 r.
Data publikacji: 31.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 30.08.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR LV/255/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za pierwsze półrocze 2011 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 1 ust. 1 i 2 uchwały Nr XII/106/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przedstawia Radzie Powiatu i przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za pierwsze półrocze 2011 roku, według załącznika do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie. 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)