Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 lutego 2009 roku nr 967 w sprawie przyznania środków finansowych na realizację Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r .
Data publikacji: 19.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 19.02.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXXIII/967/2009
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 17 lutego 2009 r.

 

 

w sprawie przyznania środków finansowych na realizację Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r .

 

 

   Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 ) Zarząd  Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza kwotę 130 200 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy dwieście zł)  na realizację Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r. zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Panu Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu Zastępcy  Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.


Załączniki

1.
  Załącznik.doc
(111 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)