Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 23 sierpnia 2011 r. nr 251 w sprawie przyznania środków finansowych z budżetu Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata 2011” organizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego – gminy z terenu powiatu lubińskiego
Data publikacji: 31.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 23.08.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR LIV/251/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie przyznania środków finansowych z budżetu Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata 2011” organizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego – gminy z terenu powiatu lubińskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 r., Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:


§ 1


Wyraża zgodę na przyznanie środków finansowych w formie dotacji celowej na dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata 2011” organizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego – gminy z terenu powiatu lubińskiego, w następującej wysokości:


  1. Gmina Miejska Lubin do kwoty 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),
  2. Gmina Lubin do kwoty 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),
  3. Gmina Ścinawa do kwoty 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),
  4. Gmina Rudna do kwoty 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

 

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Gminy z terenu powiatu lubińskiego corocznie biorą udział w akcji sprzątania terenów zielonych przez młodzież szkolną w ramach ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Jest to przedsięwzięcie polegające na zbieraniu odpadów w terenie, organizowane przez poszczególne gminy od szeregu lat.

Dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata” ujęte jest w planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – tabela nr 12 do Uchwały Nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 r. i jest zgodne z art. 400a ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami.

Plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 § 2800 w 2011 r. - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn.

„Sprzątanie świata 2011”                                  - 6 000,00 zł,

z tego

pozostało do rozdysponowania                         - 6 000,00 zł.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)