Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 lutego 2009 roku nr 966 w sprawie wyrażenia zgody na budowę chodnika w miejscowości Raszowa wzdłuż istniejącej drogi powiatowej nr 1230D i 1250D.
Data publikacji: 19.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 19.02.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXXIII/966/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia  17 lutego 2009 r.

 

w sprawie  wyrażenia  zgody  na budowę  chodnika w miejscowości Raszowa wzdłuż istniejącej drogi powiatowej nr 1230D i 1250D.

 

Na  podstawie  art. 32 ust. 1 ustawy  z dnia 5 czerwca o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218,  z  2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111) oraz   art. 19 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381) Zarząd Powiatu  w  Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża  zgodę  na   budowę  chodnika w miejscowości Raszowa wzdłuż istniejącej drogi powiatowej nr 1230D i 1250D zgodnie z pozwoleniem na budowę AB 7351-748/2008 z dnia 07.08.2008 r.

 

§ 2

 

Uchwała   wchodzi  w  życie  z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)