Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2011 r. nr 246 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubińskiego
Data publikacji: 30.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 12.08.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR LII/246/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających  na terenie Powiatu Lubińskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U.z 2003 r.  Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 181 poz.1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 28 poz.113) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje: 

  

§ 1

 

  1. Przyjmuje   projekt   uchwały  Rady  Powiatu  w  Lubinie  w  sprawie  ustalenia  rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających  na  terenie  Powiatu Lubińskiego.
  2. Projekt uchwały przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)