Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2011 r. nr 245 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie w części dotyczącej nazwy
Data publikacji: 30.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 12.08.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR  LII/245/2011

ZARZĄD POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 sierpnia  2011 r.

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały  Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie w części dotyczącej nazwy.

 

Na podstawie art. 32  ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Przyjmuje projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Lubinie  w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie w części dotyczącej nazwy.
  2. Projekt uchwały przekazuje  do  Rady  Powiatu  w  Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:


Zgodnie z art. 58 ust. 1 i 6, art. 60 ust. 1 i art. 62 ust. 3  ustawy o systemie oświaty Rada Powiatu w Lubinie jako organ prowadzący zakładając szkołę podpisuje akt założycielski.

Przy zmianie aktu założycielskiego ww. stosuje się odpowiednio.

W związku z podjętą uchwałą Rady Powiatu w Lubinie o włączeniu do dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie placówki oświatowej tj. Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie z siedzibą przy ul. Szpakowej 1 konieczna jest zmiana nazwy zespołu.

Zmiana nazwy na Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie usankcjonuje fakt dokonanych zmian w zakresie funkcjonowania szkół i placówek i pozwoli na usprawnienie i lepsze zarządzanie zespołem.

Zmiana nazwy wpływa na zmianę Statutu nowotworzonego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, który zgodnie z art. 42 ust. 1 w związku z art. 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty jest zadaniem rady pedagogicznej.

Koszty funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie pokrywane są z dotacji celowej Województwa Dolnośląskiego w ramach podpisanego porozumienia.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)