Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2011 r. nr 242 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie włączenia Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie do Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie
Data publikacji: 30.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 12.08.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR LII /242/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 sierpnia 2011r.

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały  Rady Powiatu w Lubinie w sprawie włączenia Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie do Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32  ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Przyjmuje projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Lubinie  w sprawie włączenia Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie do Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie.
  2. Projekt uchwały przekazuje  do  Rady  Powiatu  w  Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia.


Uzasadnienie:


Organ prowadzący szkoły na podstawie art.62 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty może włączyć do zespołu różnego typu szkoły. Biblioteka Pedagogiczna w Lubinie prowadzona jako zadanie zlecone na podstawie porozumienia zawartego w dniu 22 lipca 2005 r. pomiędzy  Województwem Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim, po rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia 2011 r. (uchwała Nr VI/45/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 11 lutego 2011 r.)  Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie pozostała samodzielną jednostką oświatową. W celu zapewnieniem warunków funkcjonowania biblioteki pedagogicznej oraz realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty zasadnym jest włączenie jej w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie. Biblioteka Pedagogiczna w Lubinie pozostanie w dotychczasowej siedzibie przy ul. Szpakowej 1. Decyzja o włączeniu biblioteki pedagogicznej następuje na zasadzie podpisanego aneksu do porozumienia z Województwem Dolnośląskim.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)