Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2011 r. nr 241 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Technikum w Chróstniku, Chróstnik 60
Data publikacji: 30.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 12.08.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA Nr LII/241/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia  12 sierpnia  2011 r.

 

w sprawie przyjęcia  projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Technikum w Chróstniku, Chróstnik 60.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2  pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113 ) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

  

      § 1


  1. Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie  likwidacji Technikum w Chróstniku, Chróstnik 60.
  2. Przekazuje  projekt  uchwały  do Rady Powiatu w Lubinie.


§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Zmianę zapisów w uchwale  Nr XI/93/2011  Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Technikum w Chróstniku, Chróstnik 60  dokonuje   się w związku przekazaniem mienia ruchomego dodatkowym jednostkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubiński tj. dla: Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej, Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i  Adopcji   oraz dla Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)