Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu /  Zawiadomienia o sesji
Tytuł dokumentu: Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu dnia 30 sierpnia 2011 r. o godz.13.00
Data publikacji: 22.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 22.08.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

Informuję, że dnia 30 sierpnia 2011 r. o godz. 1300
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Lubinie, ul. Kilińskiego 12 b odbędzie się
sesja Rady Powiatu.

           

Porządek obrad:

1.   Przedstawienie porządku obrad.

2.   Przyjęcie protokołu Nr XIV/2011 z dnia 29.07.2011 r.

3.  Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.

4.  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009-2010 dla Powiatu Lubińskiego.

 

Podjęcie uchwał w sprawie:

5.   ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubińskiego - inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu – projektnr 111/11,

6.    zmiany uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku - inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu – projekt nr 112/11,

7.   zmiany uchwały w sprawie likwidacji Technikum w Chróstniku, Chróstnik 60 - inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu – projekt nr 113/11,

8.    zmiany uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej  w Chróstniku, Chróstnik 60 - inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu – projekt nr 114/11,

9.    zmiany uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka Doradztwa Metodycznego Nauczycieli w Lubinie - inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu – projekt nr 115/11.

10.  włączenia Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie do Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie - inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu – projekt nr 116/11.

11. zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie w części dotyczącej nazwy - inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu – projekt nr 117/11.

12.  przekazania do prowadzenia Gminie Rudna szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej przy ul. Kolejowej 5 - inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu – projekt nr 118/11.

13. wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Rudna nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego położonej w Rudnej przy ul. Kolejowej nr 5 - inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu – projekt nr 119/11.

14. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów  z dróg na koszt właściciela oraz za przechowywanie usuniętych pojazdów  na parkingu strzeżonym - inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu – projekt nr 120/11.

15. wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Rudna prowadzenia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Rudna - inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu – projekt nr 121/11.

16. Interpelacje  i zapytania radnych.

17. Wnioski i oświadczenia radnych.

 


Załączniki

-
  Plan Gospodarki Odpadami.pdf
(30.14 MB)

-
  projekt nr 111.pdf
(258.83 KB)

-
  projekt nr 112.pdf
(49.35 KB)

-
  projekt nr 113.pdf
(54.64 KB)

-
  projekt nr 114.pdf
(54.53 KB)

-
  projekt nr 115.pdf
(52.13 KB)

-
  projekt nr 116.pdf
(51.02 KB)

-
  projekt nr 117.pdf
(54.56 KB)

-
  projekt nr 118.pdf
(1.66 MB)

-
  projekt nr 119.pdf
(1.19 MB)

-
  projekt nr 120.pdf
(89.1 KB)

-
  projekt nr 121.pdf
(101.11 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)