Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 lipca 2011 r. nr 228 w sprawie rozpatrzenia żądania do usunięcia naruszenia prawa
Data publikacji: 21.07.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 21.07.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XLVI/ 228/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 lipca 2011 r.

 

w sprawie rozpatrzenia żądania do usunięcia naruszenia prawa

 

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Odmawia się uwzględnienia, jako nieuzasadnionego żądania uchylenia uchwały nr XL/213/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu, unieważnienia konkursu oraz przeprowadzenia ponownego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych.

 

§ 2

 

Uzasadnienie odmowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lubinie do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Krystian Wan

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)