Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 czerwca 2011 r. nr 211 w w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie
Data publikacji: 15.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 14.06.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR XL/211/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 14 czerwca 2011 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

     

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,   z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz § 4 pkt 1 załącznika do uchwały Nr XXVII/152/08 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia przeznaczenia, standardu i zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 193, poz. 2173), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1


 

Wyraża zgodę na zakup aparatury medycznej tj.

1.   videoduodenoskopu w zestawie – 1 zestaw o wartości szacunkowej 350 000,00 zł brutto

2.   aparatu RTG z ramieniem C – 1 sztuka o wartości szacunkowej 400 000,00 zł brutto

do wykonywania badań i zabiegów endoskopowych w technice ECPW na Bloku Operacyjnym oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej w Szpitalu im. Jana Jonstona w Lubinie.   

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:


Zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XXVII/152/08 Rady Powiatu w Lubinie  z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia przeznaczenia, standardu i zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie, dyrektor  Zespołu musi uzyskać zgodę Zarządu, jeżeli zakup przekracza kwotę 35 000 zł brutto. Natomiast w przypadku gdy zakup przekracza 100 000,00 zł należy uzyskać opinię Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie. Wartości te dotyczą pojedynczych urządzeń.

Wobec powyższego wniosek dyrektora został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną przy ZOZ w Lubinie Uchwałą Nr 15/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.

           Zakup videoduodenoskopu oraz aparatu RTG zwiększy dostępność do świadczeń medycznych w celu rozszerzenia zakresu i poprawy jakości usług medycznych jak również zapewni większe finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonywania wysoko płatnych procedur medycznych.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)