Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2011 r. nr 197 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji: 02.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 02.06.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 31 maja 2011 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1a w związku z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 01 czerwca 2011 r. upoważnia Panią Ewę Kałuzińską – Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu do prowadzenia w imieniu Zarządu Powiatu w Lubinie spraw z zakresu określonego w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

            Zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Zarządca drogi może upoważnić pracowników odpowiednio: urzędu marszałkowskiego, starostwa, urzędu miasta lub gminy albo pracowników jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.

            Czynności wymienione w projekcie uchwały należą do kompetencji Zarządu Powiatu.Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)