Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2011 r. nr 196 w sprawie cofnięcia upoważnienia.
Data publikacji: 02.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 02.06.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/196/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 31 maja 2011 r.

 

w sprawie cofnięcia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1a w związku z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/170/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zarząd Powiatu w Lubinie cofa z dniem 01 czerwca 2011 r. upoważnienie Panu Henrykowi Krupie – Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie udzielone uchwałą Nr XXX/170/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

            W celu realizacji uchwały Nr XI/96/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubinie, Zarząd Powiatu w Lubinie cofa upoważnienie Panu Henrykowi Krupie – Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie udzielone uchwałą Nr XXX/170/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

            Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.

Uchwała nie rodzi skutków finansowych.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)