Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2011 r. nr 194 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, oddawanie w najem, dzierżawę i użytkowanie nieruchomości Powiatu Lubińskiego.
Data publikacji: 01.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 01.06.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/194/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 31 maja 2011 r.

 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, oddawanie w najem, dzierżawę i użytkowanie nieruchomości Powiatu Lubińskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008 Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323) oraz § 3 ust. 1, § 8 ust. 2, § 28 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z 2009 r. Nr 55, poz. 450) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

powołuje się Komisję przetargową w składzie:

1.   Tomasz Rosik - Przewodniczący Komisji

2.   Joanna Krajewska -Niemczyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.   Kamila Kupczyńska  - Członek Komisji

4.   Dorota Lenczuk - Członek Komisji

5.   Renata Tymczuk - Członek Komisji

6.   Gabriela Żurek - Członek Komisji

7.   Jadwiga Nowak - Członek Komisji

 

§ 2

 

Zadaniem Komisji będzie przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na zbycie, oddawanie w najem, dzierżawę i użytkowanie nieruchomości Powiatu Lubińskiego

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zarząd Powiatu w Lubinie gospodaruje mieniem stanowiącym własność Powiatu Lubińskiego stosownie do zapisów art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W związku z planowanym rozdysponowaniem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubińskiego zaszła konieczność powołania Komisji przetargowej w trybie § 3 ust. 1 i § 8 ust. 2, § 28 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Uchwała nie rodzi skutków finansowych.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)