Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2011 r. nr 192 w sprawie cofnięcia upoważnienia.
Data publikacji: 01.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 01.06.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/192/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 31 maja 2011 r.

 

w sprawie cofnięcia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz uchwały Nr XXVIII/149/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 12 maja 2011 r. Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zarząd Powiatu w Lubinie cofa z dniem 02 czerwca 2011 r. upoważnienie udzielone Pani Joannie Klaczko - p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie udzielone uchwałą Nr XXVIII/149/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

            W związku z zatrudnieniem Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie, Zarząd Powiatu w Lubinie cofa upoważnienie Pani Joannie Klaczko - p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie udzielone uchwałą Nr XXVIII/149/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 12 maja 2011 r. do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatowej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum, Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie.

            Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.

            Uchwała nie rodzi skutków finansowych.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)