Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 maja 2011 r. nr 189 w sprawie przyjęcia treści aktu założycielskiego Regionalnego Centrum Zdrowia Spółki z o.o.
Data publikacji: 01.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 01.06.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/189/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 maja 2011 r.


w sprawie przyjęcia treści aktu założycielskiego Regionalnego Centrum Zdrowia Spółki z o.o.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U.  z 2011 r. Nr 45 poz. 236) o gospodarce komunalnej w związku z uchwałą Nr IX/76/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Lubiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje treść aktu założycielskiego spółki pod nazwą Regionalne Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie – według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się dwóm członkom zarządu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 2011 Nr 45 poz. 236) o gospodarce komunalnej w związku z uchwałą Nr IX/76/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Lubiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie przyjmuje się treść aktu założycielskiego spółki pod nazwą Regionalne Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)