Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 maja 2011 r. nr 187 w sprawie przystąpienia do konkursu na dofinansowanie projektu pn. „e-Integracja szansą na rozwój mieszkańców Powiatu i Gminy Miejskiej Lubin”.
Data publikacji: 01.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 01.06.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/187/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 maja 2011 r.

  

w sprawie przystąpienia do konkursu na dofinansowanie projektu pn. „e-Integracja szansą na rozwój mieszkańców Powiatu i Gminy Miejskiej Lubin”.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Zarząd Powiatu w Lubinie wyraża zgodę na przystąpienie Powiatu Lubińskiego do udziału w konkursie o dofinansowanie projektu, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

2.    Zarząd Powiatu w Lubinie postanawia zabezpieczyć w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki finansowe niezbędne do realizacji projektu, którego wartość wyniesie maksymalnie 9 000 000,00 zł. Wydatki na inwestycje związane z realizacją projektu będą ponoszone w latach 2012 – 2020.

 

§ 2

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Wicestaroście – Krzysztofowi Majowi.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Uchwałę przygotowano na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późniejszymi zmianami).

Powiat Lubiński w porozumieniu z Gminą Miejską Lubin stara się o dofinansowanie do projektu pn. „e-Integracja szansą na rozwój mieszkańców Powiatu i Gminy Miejskiej Lubin”, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Zgodnie z założeniami programu, należy zabezpieczyć środki finansowe w wysokości minimum 15% całkowitych kosztów projektu. Zgodnie z kosztorysem opracowanym przez firmę UNIFIN – Marcin Bzdyra, koszty związane z realizacją projektu wyniosą maksymalnie 9 000 000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem finansowym projektu, pierwsze wydatki przeznaczone na inwestycje będą poniesione przez Powiat Lubiński w roku 2012 więc konieczne będzie zabezpieczenie środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w budżecie na rok 2012. Zgodnie z powyższym konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Powiatu w Lubinie. Uchwała ta jest również niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu.

Powiat Lubiński stara się o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% wartości wydatków kwalifikowanych czyli około 7 650 000,00 zł. Wkład własny wyniesie 15 % wartości wydatków kwalifikowanych w projekcie czyli około1 350 000,00 zł.

Realizacja projektu pn. „e-Integracja szansą na rozwój mieszkańców Powiatu i Gminy Miejskiej Lubin” ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Lubińskiego poprzez wykorzystanie sprzętu komputerowego oraz zasobów internetowych do nauki, poszukiwania pracy, wyszukiwania niezbędnych informacji etc. Dostarczenie własnej infrastruktury internetowej wesprze również inwestycje Powiatu Lubińskiego, które zostały już zrealizowane i wdrożone do jednostek np. projekt „Elektroniczny system zarządzaoświ@tą w Powiecie Lubińskim – PLESZO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2012.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)