Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2011 r. nr 179 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
Data publikacji: 17.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 17.05.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/179/2011

          ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 maja 2011 roku

 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

                                                                                               

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. tj. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679, Nr 230, poz. 1507, z 2011 r. Nr 45, poz. 235) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:              

 

§ 1

 

Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

1. Przekazuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie do zaopiniowania Wojewodzie Dolnośląskiemu, organizacjom związkowym reprezentatywnym w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080) oraz właściwym organom gmin i powiatu:

1)     Gminie Miejskiej Lubin,

2)     Gminie Lubin,

3)     Gminie Ścinawa,

4)     Gminie Rudna,

5)     Powiatowi Polkowickiemu,

6)     Gminie Polkowice,

7)     Gminie Chocianów,

8)     Gminie Przemków,

9)     Gminie Radwanice,

10)  Gminie Gaworzyce,

11)  Gminie Grębocice.

2. Projekt uchwały przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)