Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 maja 2011 r. nr 174 w sprawie przekazania Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu umową darowizny sprzętu komputerowego, stanowiącego własność Powiatu Lubińskiego.
Data publikacji: 16.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 16.05.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXXIII/174/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 10 maja 2011 r.

 

w sprawie przekazania Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu umową darowizny sprzętu komputerowego, stanowiącego własność Powiatu Lubińskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 art.33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz .U.  z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z poźn.zm.)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

                                                                       § 1

 

1.   Postanawia się przekazać umową darowizny sprzęt komputerowy:

- komputer   szt.1

- monitor     szt.1

- drukarka   szt.1

stanowiący własność  Powiatu Lubińskiego, wymieniony w załączniku nr 1 do uchwały
o łącznej wartości 3.123,57 zł. ( słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia trzy złote 57/100) na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.   

 

                                                          § 2

 

Upoważnia się:

- Tadeusza Kielana - Starostę Lubińskiego

- Krzysztofa Maja - Wicestarostę

do zawarcia umowy darowizny sprzętu wymienionego w § 1.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie prawne

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z pismem KP-0151-49/11/MS z dnia 17.03.2011 Komisariat Policji w Ścinawie zwrócił się do Starosty Lubińskiego z prośbą o doposażenie Komisariatu w sprzęt komputerowy, który jest niezbędny do zapewnienia wysokiego poziomu obsługi interesantów.

 

Skutki finansowe

Uchwała nie rodzi skutków finansowych.


Załączniki

-
  Załacznik do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 maja 2011 r.
nr 174 .docx
(11.32 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)