Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 maja 2011 r. nr 173 w sprawie przekazania Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu umową darowizny kserokopiarki, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego.
Data publikacji: 16.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 16.05.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXXIII/173/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 10 maja 2011 r.

 

w sprawie przekazania Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu umową darowizny kserokopiarki, stanowiącej  własność Powiatu Lubińskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 art.33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz .U.  z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z poźn.zm.)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

§ 1

 

Postanawia się przekazać umową darowizny kserokopiarkę marki Kserox C-118 o numerze fabrycznym 3505398113 o wartości 3.490 złotych (słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych), na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Nr inwentarzowy kserokopiarki 30/3.

 

§ 2

Upoważnia się:

- Tadeusza Kielana - Starostę Lubińskiego

- Krzysztofa Maja - Wicestarostę

do zawarcia umowy darowizny na kserokopiarkę wymienioną w § 1.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie prawne

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z pismem KP-0151-49/11/MS z dnia 17.03.2011 Komisariat Policji w Ścinawie zwrócił się do Starosty Lubińskiego z prośbą o doposażenie Komisariatu w sprzęt biurowy
tj. kserokopiarkę, która jest niezbędna do zapewnienia wysokiego poziomu obsługi interesantów.

 

Skutki finansowe

Uchwała nie rodzi skutków finansowych.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)