Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 kwietnia 2011 r. nr 165 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku
Data publikacji: 04.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 04.05.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXXI/165/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 21 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 ) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Przyjmuje  projekt   uchwały   Rady   Powiatu   w   Lubinie  w   sprawie  określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.

2. Projekt uchwały przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)