Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2011 r. nr 160 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubińskiego.
Data publikacji: 04.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

UCHWAŁA NR XXX/160/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubińskiego.

 

     Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2007 r.  Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 181 poz.1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U.z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1

 

1. Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu  Lubińskiego.

2. Projekt uchwały przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)