Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 kwietnia 2011 r. nr 154 w sprawie cofnięcia upoważnienia.
Data publikacji: 04.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXIX/154/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie cofnięcia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz uchwały Nr XXVI/142/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 05 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia czynności likwidatora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zarząd Powiatu w Lubinie cofa z dniem 18 kwietnia 2011 r. upoważnienie Panu Piotrowi Kosatce – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie udzielone uchwałą Nr XXVI/142/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 05 kwietnia 2011 r. do realizacji czynności związanych z likwidacją Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała Nr XXVI/142/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 05 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia czynności likwidatora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)