Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2011 r. nr 148 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie
Data publikacji: 21.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 21.04.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXVIII/148/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 11 kwietnia 2011 r.

 

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230) oraz art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, Nr 65 poz. 554, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 11 kwietnia 2011 r. powierza się Pani Joannie Klaczko pełnienie obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie do czasu zatrudnienia na stanowisko dyrektora osoby wyłonionej w drodze konkursu.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lubińskiemu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

 

W zawiązku ze zwolnieniem Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie Pani Joanny Bałasz, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania placówki, zachodzi konieczność powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie innemu pracownikowi do czasu zatrudnienia dyrektora wyłonionego w drodze konkursu.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)