Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu /  Zawiadomienia o sesji
Tytuł dokumentu: Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu dnia 28 kwietnia 2011 r. o godz. 14.00
Data publikacji: 20.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 20.04.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

Informuję, że dnia 28 kwietnia 2011 r. o godz. 1400
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Lubinie, ul. Kilińskiego 12 b odbędzie się
sesja Rady Powiatu.

           

Porządek obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów Nr VIII/2011 z dnia 23.03.2011 r. i Nr IX/2011
z dnia 29.03.2011 r.

3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubiński w roku 2010.

5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r.

 

Podjęcie uchwał w sprawie:

6.   przyjęcia  rocznego sprawozdania z działalności  Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie, a także  informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu lubińskiego w 2010 roku - inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu – projekt nr 81/11,

7.   sprawie   przyjęcia  informacji  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży  Pożarnej w Lubinie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2010 rok oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu lubińskiego - inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu – projekt nr 82/11,

8.   przyjęcia  zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 roku- inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu – projekt nr 83/11,

9.   zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubińskiego - inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu – projekt nr 84/11,

10. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych
i niepublicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
- inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu – projekt nr 85/11.

11. Interpelacje  i zapytania radnych.

     12. Wnioski i oświadczenia radnych.


Załączniki

-
  załączniki.rar
(43.86 MB)


Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)