Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2011 r. nr 115 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Lubin nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubińskiego położonych w Lubinie przy ul. Tadeusza Kościuszki 9, ul. Księcia Ludwika I i ul. Składowej.
Data publikacji: 04.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 04.04.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXI/115/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 15 marca 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Lubin nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubińskiego położonych w Lubinie przy ul. Tadeusza Kościuszki 9, ul. Księcia Ludwika I i ul. Składowej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Lubin nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubińskiego położonych w Lubinie przy:

–    ul. Tadeusza Kościuszki 9 oznaczonej jako działki nr: 255/8 o pow. 0,5703 ha, 255/7
o pow. 0,0753 ha, 255/6 o pow. 0,0448 ha, 254/1 o pow. 0,0101 ha, 254/2 o pow. 0,1095 ha, 254/3 o pow. 0,0084, 253/1 o pow. 0,0382 ha, 253/2 o pow. 0,1484 ha, 252/2 o pow. 0,1851 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Lubinie prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00021900/6,

–   ul. Składowej oznaczonej jako działka nr 183/2 o pow. 0,4036 ha, 184 o pow. 0,2264 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Lubinie prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00021901/3,

–   ul. Księcia Ludwika oznaczonej jako działki nr: 193 o pow. 0,0306 ha i 194 o pow. 0,2111 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Lubinie prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00021899/5.

2.       Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)