Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2011 r. nr 111 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Data publikacji: 29.03.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 15.03.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR XXI/111/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 15 marca 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157,  poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1


  1.  Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w treści jak w załączniku do uchwały.
  2. Projekt uchwały przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)