Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 marca 2011 r. nr 106 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie
Data publikacji: 29.03.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 14.03.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR XXI/106/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 14 marca 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r.  Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art. 44 a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. tj. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290,  z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r.  Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679, Nr 230, poz. 1507) § 2 ust. 1 i § 9 pkt 1 rozporządzenia  Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749, z 2000 r. Nr 45, poz. 530) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie w składzie:

 1. Agnieszka Sośnicka przedstawiciel podmiotu, który utworzył zakład Przewodniczący komisji konkursowej.
 2. Dorota Matławska przedstawiciel  podmiotu, który utworzył zakład – członek.
 3. Jadwiga Musiał   przedstawiciel podmiotu, który utworzył zakład – członek.
 4. Rafał Koronkiewicz   przedstawiciel  podmiotu, który utworzył zakład – członek.
 5. Ireneusz Kulczyński   przedstawiciel podmiotu, który utworzył zakład – członek.
 6. Zbigniew Łamiński  – przedstawiciel podmiotu, który utworzył zakład – członek.
 7. Ryszard Kępa – przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu członek.
 8. Urszula Olechowska – przedstawiciel Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu – członek.
 9. Bogusława Grabowska – przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Służby Zdrowia w Lubinie członek.
 10. Anna Szałaj – przedstawiciel Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Lubinie członek.
 11. Alicja Bąk – przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Lubinie – członek.
 12. Remigiusz Sikora – przedstawiciel Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy ZOZ w Lubinie – członek.
 13. Tymoteusz Myrda – przedstawiciel Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

 

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie zachodzi konieczność powołania komisji konkursowej celem wyłonienia kandydata na to stanowisko. Zgodnie z art. 44 a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, na stanowisko zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem należy przeprowadzić konkurs. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez podmiot, który utworzył zakład.        

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)