Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 marca 2011 r. nr 105 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie za rok 2010.
Data publikacji: 29.03.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 14.03.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR XXI/105/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 14 marca 2011 r.

 

w sprawie przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie za rok 2010.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

               

§ 1


  1. Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie za rok 2010.
  2. Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.


 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu. Projekt uchwały Rady Powiatu stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej.

Sprawozdanie zawiera informacje o sposobie realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zadań z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Do sprawozdania został załączony wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej zgodnie z kierunkami rozwoju polityki społecznej określonej w „Powiatowej Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie lubińskim na lata 2011 - 2015”,  w zakresie:

  1. Tworzenie zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych.
  2. Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z zaburzeniami psychicznymi.

Powiatowe Centrum nie zakłada zwiększenia wydatków budżetowych w związku z realizacją wykazanych potrzeb.

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)