Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2011 r. nr 82 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie
Data publikacji: 24.03.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 15.02.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

      UCHWAŁA NR XVI/82/2011

         ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
                z dnia 15 lutego 2011 r.

 

 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie.


 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pózn. zm.) art. 44 a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. tj. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z pózn. zm.) oraz § 9 pkt 1 rozporządzenia  Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749, z pózn. zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1


 

Postanawia przeprowadzić konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

 

 § 2

 

W skład komisji konkursowej wchodzić będą:

  1.  od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu, który utworzył zakład  (w tym przynajmniej jeden lekarz),
  2. przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu,  
  3. przedstawiciel Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu,
  4. przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Służby Zdrowia w Lubinie,
  5. przedstawiciel Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Lubinie,  
  6. przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Lubinie,
  7. przedstawiciel Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy ZOZ w Lubinie,
  8. przedstawiciel Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie. 
§ 3
 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

    UZASADNIENIE


W związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie zachodzi konieczność przeprowadzenia konkursu na wyżej wymienione stanowisko. Zgodnie z art. 44 a ust. 1 ustawy z dnia  30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, na stanowisko zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem należy przeprowadzić konkurs.        


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)