Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu /  Zawiadomienia o sesji
Tytuł dokumentu: Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu dnia 23 marca 2011 r. o godz. 14.00
Data publikacji: 18.03.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 18.03.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: zawiadomienie

 

Informuję, że dnia 23 marca 2011 r. o godz. 1400

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Lubinie, ul. Kilińskiego 12 b odbędzie się

sesja Rady Powiatu.

Porządek obrad:

1.       Przedstawienie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu Nr VII/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.

3.       Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.

4.       Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.

5.       Informacja z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na obszarze powiatu.

6.       Sprawozdanie z zakresu umorzonych należności oraz udzielonych odroczeń, terminów płatności i rozłożonych na raty należności udzielonych w trybie określonym uchwałą Nr LI/339/10.

Podjęcie uchwal w sprawie:

7.       zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 rok- inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu - projekt nr 60/11 ,

8.       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2011 - 2030 - inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu - projekt nr 61/11,

9.       zaciągnięcia kredytu długoterminowego - inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu -
projekt nr 62/11,

10.     zmian w Statucie Powiatu Lubińskiego - inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu - projekt nr 63/11,

11.     określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania - inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu - projekt nr 64/11,

12.     przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie za rok 2010 - inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu - projekt nr 65/11, 13.

13.     przekazania     do     prowadzenia     Gminie     Miejskiej     Lubin     I     Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lubinie przy ul. Mikołaja Kopernika 7 – inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu - projekt nr 66/11,

14.     przekazania do prowadzenia Gminie Miejskiej Lubin II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie przy ul. Al. Niepodległości 31- inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu -projekt nr 67/11,

15.     przekazania do prowadzenia Gminie Miejskiej Lubin szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Bolesława Krupińskiego w Lubinie przy ul. Tadeusza Kościuszki 9 - inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu - projekt nr 68/11,

16.     przekazania do prowadzenia Gminie Miejskiej Lubin szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie przy ul. Szpakowej 1-inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu - projekt nr 69/11,

17.     przekazania do prowadzenia Gminie Miejskiej Lubin szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 - inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu - projekt nr 70/11,

18.     przekazania do prowadzenia Gminie Miejskiej Lubin Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6- inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu - projekt nr 71/11,

19.     wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Lubin nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego położonej w Lubinie przy ul. Mikołaja Kopernika 7- inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu - projekt nr 72/11,

20.     wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Lubin nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego położonej w Lubinie przy ul. Niepodległości 31- inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu - projekt nr 73/11,

21.     wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Lubin nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego położonej w Lubinie przy ul. Tadeusza Kościuszki 9, ul. Księcia Ludwika I i ul. Składowej- inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu - projekt nr 74/11,

22.     wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Lubin nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego położonej w Lubinie przy ul. Szpakowej 1 - inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu - projekt nr 75/11,

23.     wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Lubin nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego położonej w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 - inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu - projekt nr 76/11.

24.        Interpelacje i zapytania radnych.

25.        Wnioski i oświadczenia radnych.


Załączniki

Materiały na sesję:
  Sesja VIII 23.03.2011.pdf
(14.55 MB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Krysa
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)