Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 3 lutego 2011 r. nr 67 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Doradztwa Metodycznego Nauczycieli w Lubinie.
Data publikacji: 24.02.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 22.02.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
UCHWAŁA NR XIV/67/2011
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 03 lutego 2011 r.


w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Doradztwa Metodycznego Nauczycieli w Lubinie.

Na podstawie art. 32  ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Doradztwa Metodycznego Nauczycieli w Lubinie.
2. Projekt uchwały przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie.


§ 2

Traci moc uchwała Nr XIII/60/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Rafał Piwowarczyk

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)