Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 20 stycznia 2011 r. nr 57 w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie grantów na projekty związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych w jednostkach oświatowych Powiatu Lubińskiego w 2011 r.
Data publikacji: 25.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 25.01.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XI/57/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 20 stycznia 2011 r.

 

 

w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie grantów na projekty związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych w jednostkach oświatowych Powiatu Lubińskiego w 2011 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r.  Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i z 2007 r. Nr 173,  poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 24, poz.124 i 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§1

 

Powołuje komisję do oceny wniosków o przyznanie grantów na projekty związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych w jednostkach oświatowych Powiatu Lubińskiego w 2011 r. w składzie:

 

1.      Alicja Augustyniak – p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych, Przewodnicząca komisji,

 

2.      Joanna Piękna – Członek Komisji Oświaty , Kultury, Sportu i Turystyki,

 

3.      Aneta Sypeń – pracownik Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych.

 

§2

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Wicestaroście.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)