Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 20 stycznia 2011 r. nr 54 w sprawie upoważnienia do wydawania zgody na usunięcie drzew i krzewów
Data publikacji: 25.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 25.01.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XI/54/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 20 stycznia 2011 r.

 

w sprawie upoważnienia do wydawania zgody na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości stanowiących własność powiatu.

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753i Nr 157, poz. 1241 oraz 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

§ 1

Upoważnia:

1 Pana Tomasza Rosika – Dyrektora Departamentu Architektury, Nieruchomości
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubinie,

2.     Panią Joannę Krajewską–Niemczyk – Zastępcę Dyrektora Departamentu Architektury, Nieruchomości i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubinie,

do wydawania zgody właścicielskiej w imieniu Zarządu Powiatu, na usunięcie drzew
i krzewów z nieruchomości stanowiących własność powiatu.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)