Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 4 stycznia 2011 r. nr 45 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa.
Data publikacji: 05.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 05.01.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR IX/45/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 04 stycznia 2011 r.

 

w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806  i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r.   Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753,   z 2010 r. Nr 28, poz. 124 i 146, Nr 106, poz. 675), art.98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Cofa pełnomocnictwo udzielone Pani Katarzynie Kopackiej z Kancelarii Radcy Prawnego „Imieliński, Kopacka i Wspólnicy” Spółka Komandytowa w Legnicy, uchwałą   Nr CCLXXXV/1568/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 15 czerwca 2010 r.  do reprezentowania Powiatu Lubińskiego przed sądami powszechnymi w sprawie  z powództwa Grzegorza Obiała.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)