Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 4 stycznia 2011 r. nr 44 w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.
Data publikacji: 05.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 05.01.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR IX/44/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 04 stycznia 2011 r.

 

w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

 

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 3 lit m) ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r. Nr 106 poz. 675), w związku z art. 32 ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106 poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje: 

 

§ 1

 

Opiniuje bez uwag zamierzenie inwestycyjne pod nazwą „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”, którego inwestorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z wnioskiem z dnia 10 grudnia 2010 r.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)