Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2010 r. nr 34 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Integracyjnemu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Lubinie.
Data publikacji: 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 04.01.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR VII/34/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 28 grudnia 2010 r.

 

 

w sprawie przyjęcia projektu  uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę  w sprawie nadania Statutu  Integracyjnemu Rodzinnemu Domowi Dziecka  w Lubinie.

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,  z 2003r. Nr 162, poz. 1568,  z 2004. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218,  z 2008r. nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu  w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej Uchwałę Nr L/338/06  Rady Powiatu w  Lubinie   z   dnia   29  czerwca   2006r. w   sprawie   nadania   Statutu Integracyjnemu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Lubinie.

2. Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Uzasadnienie

 

Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem § 2 ust. 1 Statutu, do Integracyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Lubinie mogły być przyjmowane dzieci powyżej 3 roku życia. Ogranicza to możliwość przyjmowania młodszych dzieci.

.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)