Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 grudnia 2010 r. nr 30 w sprawie podpisania aneksu do umowy.
Data publikacji: 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 04.01.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR V/30/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 21 grudnia 2010 r.

 

w sprawie podpisania aneksu do umowy.

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na podpisanie aneksu do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Dać Nadzieję” w Lubinie prowadzącym WTZ „Kameleon” w Lubinie o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawartej w dniu 28 listopada 2003 r., w treści jak
w załączniku do Uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z wnioskiem Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie dotyczącym dokonania zmian w kosztach rodzajowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Kameleon”, konieczne jest podpisanie aneksu do umowy z dnia 28 listopada 2003 r. o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)