Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 grudnia 2010 r. nr 22 w sprawie uchylenia uchwały Nr CCCVI/1681/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 5 października 2010 r.
Data publikacji: 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 04.01.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR IV/22/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 08 grudnia 2010 r.

 

w  sprawie uchylenia uchwały Nr CCCVI/1681/2010  Zarządu  Powiatu w Lubinie z dnia 5 października 2010 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§1

 

Uchyla uchwałę Nr CCCVI/1681/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 5 października 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia następującym osobom:

1.  Janowi Raduchowskiemu - Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

2. Joannie   Krajewskiej-Niemczyk   -   Z-cy   Dyrektora   Wydziału   Geodezji,   Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

3. Magdalenie Wojewodzie - Inspektorowi   w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

4. Renacie Tymczuk - Podinspektorowi w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

do przejmowania - przekazywania, w imieniu Zarządu Powiatu w Lubinie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubińskiego.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

. 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)