Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 grudnia 2010 r. nr 20 w sprawie uchylenia uchwały Nr H/14/2002 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 28 listopada 2002 r.
Data publikacji: 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 04.01.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR IV/20/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 08 grudnia 2010 r.

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr H/14/2002 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 28 listopada 2002 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§1

 

Uchyla uchwałę Nr 11/14/2002 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Janowi Raduchowskiemu - Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zawierania umów w formie aktu notarialnego do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubińskiego oraz oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)