Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 grudnia 2010r. nr 6 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lubinie.
Data publikacji: 28.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 28.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR IV/6/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 08 grudnia 2010 r.

 

w  sprawie zaopiniowania  projektu  uchwały Rady  Powiatu w  Lubinie w  sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§1

 

1.  Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lubinie.

2.   Projekt uchwały przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 


Załączniki

1.
  załącznik do uchwały nr 6.pdf
(377.84 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Rafał Piwowarczyk

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)