Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 2 grudnia 2010 r. nr 5 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji: 16.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 16.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR II/5/2010

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 2 grudnia 2010 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1a w związku z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 i Nr 23, poz. 136, nr 192 poz. 1381, z 2008 r.  Nr 54, poz. 326, nr 218, poz. 1391, nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr  19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Upoważnia Pana Piotra Kosatkę – p.o. dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Lubinie spraw z zakresu określonego w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Rafał Piwowarczyk

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)