Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 2 grudnia 2010 r. nr 2 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.
Data publikacji: 16.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 16.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR II/2/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 02 grudnia 2010 r.

 

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 75, z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Rozwiązuje z dniem 02 grudnia 2010 r. bez wypowiedzenia umowę o pracę z Panią Renatą Napieralską – dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Staroście Lubińskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Uzasadnienie

 

            Zarząd Powiatu w Lubinie rozwiązał z Panią Renatą Napieralską – dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Przyczyną rozwiązania umowy o pracę była niegospodarność polegająca między innymi na niewłaściwym stosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych oraz narażenie na straty finansowe Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Rafał Piwowarczyk

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)