Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada 2010 r. nr 1740 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
Data publikacji: 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 03.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCXVIII/1740/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 listopada 2010 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) i art. 25b oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu części lokalu użytkowego holu o powierzchni użytkowej 0,3 m2 usytuowanego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie przy ul. Niepodległości nr 31 w celu umieszczenia automatu do gorących napoi, na okres 3 lat.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie wnioskiem z dnia 17.11.2010 r., Nr L.dz.1006/2010 wniósł o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (poprzednia umowa zawarta była na okres 3 lat) części lokalu użytkowego – holu usytuowanego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie przy ul. Niepodległości nr 31 o powierzchni użytkowej 0,3 m2  w celu umieszczenia automatu do gorących napoi z dotychczasowym jego najemcą – firmą Colucci Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. Sosnowej nr 8.

            Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna powiatu ma prawo zawierać kolejne umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia na tą samą nieruchomość lub jej część z tym samym podmiotem za zgodą Zarządu Powiatu  w Lubinie.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)