Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 9 listopada 2010 r. nr 1719 w sprawie zakupu literatury fachowej i publikacji.
Data publikacji: 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 03.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCIV/1719/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 9 listopada 2010 r.

 

w sprawie zakupu literatury fachowej i publikacji.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz Uchwały Rady Powiatu w Lubinie Nr XLV/298/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r., Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zakup literatury fachowej, publikacji i czasopism według załącznika do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały

Nr CCCIV/1719/2010

Zarządu Powiatu w Lubinie

z dnia 9  listopada 2010 r.   

 

I. Czasopisma dla szkół i placówek wg wykazu:

1.       Poznaj swój kraj         17 egzemplarzy,

2.       Aura                           17 egzemplarzy,          

3.       Przyroda polska          17 egzemplarzy,          

4.       EKOświat                   9 egzemplarzy (placówki wg wykazu nr 9-17),           

czasopisma wymienione w punkcie 1-4 w prenumeracie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

 

Łączna kwota zakupu czasopism dla szkół i placówek ok. 6 400,00 zł

 

II. Publikacje i czasopisma dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

1. Czasopisma w prenumeracie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. po jednym egzemplarzu:

-         Przegląd komunalny, Recykling, Czysta Energia, Zieleń miejska,

-         Prawo i środowisko,                                                        

-         Aura,

-         Ochrona powietrza i problemy odpadów,                                                            

-         Woda i ścieki – prawny serwis informacyjno-doradczy.                                       

2.      Aktualizacja „Poradnika gospodarowania odpadami”,

3.      „Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów” – Krzysztof Gruszecki.         

 

Łączna kwota zakupu publikacji i czasopism dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska ok. 2 600,00 zł.

                       

Łączna kwota zakupu publikacji i czasopism wymienionych w punktach I i II wynosi ok. 9 000,00 zł

 

Wykaz szkół i placówek:

1.      I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie, ul. M. Kopernika nr 7, 59-300 Lubin,

2.      II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie, Al. Niepodległości nr 31, 59-300 Lubin,

3.      Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie im. prof. B. Krupińskiego, ul. T. Kościuszki nr 9, 59-300 Lubin,

4.      Zespół Szkół Nr 2 w Lubinie, ul. Szpakowa nr 1, 59-300 Lubin,

5.      Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie, ul. KEN nr 6, 59-300 Lubin,

6.      Zespół Szkół, Chróstnik nr 60, 59-311 Lubin

7.      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej, ul. Kolejowa nr 5, 59-305 Rudna,

8.      Zespół Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Lubinie, ul. Składowa nr 3, 59-300 Lubin,

9.      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych, Szklary Górne 51 c, 59-300 Lubin,

10.  Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie, ul. KEN 6a, 59-300 Lubin,

11.  Dom Dziecka w Ścinawie, ul. Św. Jadwigi 5, 59-330 Ścinawa

12.  Ścinawski Ośrodek Kultury, ul. Świerczewskiego 17, 59-330 Ścinawa,

13.  Powiatowe Centrum Edukacji, ul. Szpakowa 1, 59-300 Lubin,

14.  Miejska Biblioteka Publiczna, Gabinet Edukacji Ekologicznej, ul. Odrodzenia 24, 59-300 Lubin,

15.  Chobieński Ośrodek Kultury, Rynek 6, 59-305 Rudna,

16.  Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce, ul. Kolejowa 5, 59-307 Raszówka,

17.  Gminny Ośrodek Kultury w Księginicach, Księginice 14, 59-300 Lubin 1.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Dofinansowanie zakupu literatury, publikacji i czasopism z zakresu ekologii dla szkół oraz Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska ujęte jest w  planie wydatków Powiatu Lubińskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2010r. w uchwale Rady Powiatu w Lubinie Nr XLV/298/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.

 

Plan wydatków w § 4210 na 2010 r.              

„zakup materiałów i wyposażenia”                                                                  - 26 000,00 zł,

z tego

rozdysponowano                                                                                            -   1 075,08 zł,

pozostało do rozdysponowania                                                                       - 24 924,92 zł.

 

Prenumerata na rok 2011 zostanie sfinansowana ze środków budżetu przeznaczonych
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2010 r. do wysokości kwoty 16 000 zł w § 4210.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)