Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 października 2010 r. nr 1702 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego.
Data publikacji: 01.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 01.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR CCCIX/1702/2010

ZARZADU POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 października 2010 r.

 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie trybu   powoływania oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym( t.j.   Dz.  U. z   2001 r.  Nr 142   poz. 1592, z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,   poz. 558 ,   Nr 113, poz. 984,  Nr 153,  poz. 1271,  Nr 200 poz. 1688  i  Nr 214,   poz. 1806, z 2003 r.  Nr 162,  poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 233, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 , poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

                                                                         

 

§ 1

 

1.      Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie trybu powoływania  oraz organizacji i trybu działania  Powiatowej Rady Pożytku  Publicznego.

2.      Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu  w Lubinie.

                                               

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)