Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2010 r. nr 1699 w sprawie zorganizowania koncertu polskiej muzyki filmowej w dniu Narodowego Święta Niepodległości.
Data publikacji: 01.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 01.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR CCCVII/1699/2010
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 12 października 2010 r.

 

w sprawie zorganizowania koncertu polskiej muzyki filmowej w dniu Narodowego Święta Niepodległości.

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220  i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,  poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Postanawia zorganizować koncert polskiej muzyki filmowej  z okazji Narodowego Święta Niepodległości i pokryć koszty z tym związane, do wysokości 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych).

2.      Źródło finansowania : Dział 750 – Administracja publiczna.

                                          Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§2

 Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Projektów i Promocji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Organizacja koncertu polskiej muzyki filmowej w dniu 11 listopada 2010 r. pozwoli godnie uczcić  Narodowe Święto Niepodległości.

 

Wykonawcy koncertu:

Jerzy Zelnik – narrator

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Zielonej Górze

Janusz Powolny – dyrygent.

 

W programie:

Poezja i proza J. Kochanowskiego, A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C. K. Norwida  oraz najpiękniejsze tematy polskiej muzyki filmowej,

 

Koncert planuje się zorganizować w kościele pw. św. Jana Bosko, przy ul. Jana Pawła II          w Lubinie.

 

Niniejsza uroczystość jest elementem promocji powiatu.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)