Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 stycznia 2009 r. nr 191 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Lubińskiego za rok 2008.
Data publikacji: 02.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.02.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA Nr  XXXIV/191/2009

RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia 29 stycznia 2009 roku

                                                   

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Lubińskiego za rok 2008.

 

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111
) Rada Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Przyjmuje sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Lubińskiego za rok 2008, stanowiące załącznik do uchwały.

2.      Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

 

 

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego Starosta składa Radzie Powiatu sprawozdania z działalności Komisji za rok ubiegły. W załączonym sprawozdaniu zostały ujęte informacje o pracy Komisji i zadaniach realizowanych w 2008 r. w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na obszarze powiatu lubińskiego.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)