Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Młodzieżowego Schroniska Turystycznego, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.
Data publikacji: 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 25.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Numer ogłoszenia: 300633 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 294977 - 2010 data 20.10.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 76 746 71 00, fax. 76 746 71 01.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego:Starostwo Powiatowe w Lubinie ul. Jana Kilińskiego 12 b, 59-300 Lubin, Kancelaria ogólna- pok 113..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego:Starostwo Powiatowe w Lubinie ul. Jana Kilińskiego 12 b, 59-300 Lubin, Kancelaria ogólna- pok 113..

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Marta Kuczyńska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
25.10.2010 Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)