Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 października 2010 r. nr 1688 w sprawie zatwierdzenia zgody na usunięcie drzewa.
Data publikacji: 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 25.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCVI/1688/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 5 października 2010 r.

 

w sprawie zatwierdzenia zgody na usunięcie drzewa.

 

            Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, Nr 215 poz. 1664 z 2010 r. Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zatwierdza zgodę wyrażoną przez Starostę Lubińskiego Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lubinie pismem znak GK.6131- 30/10 z dnia 1 października 2010 r. na usunięcie jednego drzewa z gatunku lipa o obwodzie pnia 140 cm rosnącego na nieruchomości, w której skład wchodzi działka ewidencyjna nr 1/5 położona w obrębie 5 miasta Lubina, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego, której użytkownikiem jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

  

 

U Z A S A D N I E N I E

           

W związku z telefonicznym zgłoszeniem w dniu 1 października 2010 r. przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie awarii sieci wodociągowej nastąpiła konieczność wyrażenia przez właściciela nieruchomości zgody na usunięcie drzewa z gatunku lipa, którego położenie nie pozwalało na usunięcie niniejszej awarii. W chwili powstania awarii woda do szpitala dostarczana była ze zbiornika rezerwowego.

            Wydanie tej zgody oparto o przepis art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, a podjęcie niniejszej uchwały wynika z przepisu art. 34 ust. 3 powyższej ustawy.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)